Kjøgegaard Grundtvig

Claras Kirkegård (Grundtvigs Grav)

Foto: TT MEDIA

På Claras Kirkegård ligger en af Danmarks meget berømte og betydningsfulde mennesker begravet

Hvad er Claras Kirkegård?

På den østlige side af Køge Ås knapt 1 km fra Gammelkjøgegaard hovedbygning ligger Carlsen-Lange slægtens familiegravsted Claras Kirkegaard. Kirkegården har navn efter Hans Rasmussen Carlsens hustru Clara Sophie. Clara havde efter sigende altid ønsket at få lov at blive begravet på bakken ude i naturen og med udsigten over havet. Dengang kunne man se Bugten, men i dag er træerne vokset op.

 

Grundtvig

Foto:Lars Kleist

Hvem ligger begravet på Claras Kirkegård?

Kirkegården har navn efter Clara Sophie Carlsen (f. Krag-Juel-Vind-Frijs), der var godsejer Hans Rasmussen Carlsens hustru.

Clara havde efter sigende altid ønsket sig at få lov at blive begravet på bakken ude i naturen og med udsigten over havet. Hvor man dengang kunne se bugten, er træerne i dag vokset op. I marts 1853 fik Hans Carlsen tilladelse af Frederik 7. til at opføre den ønskede begravelsesplads på Køge Ås (brevet fra Frederik 7. findes i Køge Arkiverne).

Claras Kirkegaard har et imponerende persongalleri (nævnt efter hvornår de er gravlagt):

Gl. Kjøgegaard

Foto:VisitKøge

Clara Sophie Carlsen (f. Krag-Juel-Vind-Frijs – 1822-1852)
Clara dør efter lang tids sygdom i 1852 blot 30 år gammel af tuberkulose. Og arbejdet med at etablere familiegravstedet påbegyndes. Hun bisættes i Vartov Kirke den 3. januar 1853 med (titulærbiskop) N.F.S. Grundtvig som præst. Kirkegården indvies tillige af Grundtvig i forbindelse med begravelsen af Clara senere i 1853.

Anna Caroline Louise Sophie Carlsen (1843-1844)
Ved samme lejlighed (Claras begravelse) gravsattes også Hans’ og Claras datter Anna Caroline Carlsen, der var død som spæd otte år tidligere. Hun havde stået i sin kiste i Gammelkjøgegaards gravkapel i Sct. Nicolai Kirke (Køge Kirke) indtil da.

Ane Marie Elise Toft (f. Carlsen – 1813-1854)
Ane Marie Elise Toft – søster til Hans Rasmussen Carlsen (samt Jutta og Franziska) – dør i 1854 blot få år efter ægteskabet til Grundtvig. Grundtvig varetog bisættelsen, som igen fandt sted i Vartov Kirke. Marie havde ønsket at blive begravet ved sit fødested Gammelkjøgegaard sammen med sin veninde og svigerinde, Clara, og dette ønske blev opfyldt med opførelsen af krypten – af Grundtvig kaldet Maries Hvilested – ved Claras Kirkegaard. Her gravsattes Marie ved færdiggørelsen i 1855.

Harald Peter Nicolai Toft (1812-1841)
Harald Toft (Rønnebæksholm) og Marie gifter sig i 1840, men Harald går bort efter blot ét års ægteskab. Han bisættes fra Rønnebæk Kirke, hvorfra kisten blev indsat i Carlsen-slægtens kapel i Sct. Nicolai Kirke (Køge Kirke). Siden blev hans kiste i 1855 indsat i krypten på Claras Kirkegaard.

Jens Christen Carlsen (1846-1865)
Hans’ og Claras søn Jens Christen Carlsen arver sin mors tuberkulose og dør i 1865 blot 19 år gammel. Han stedes til hvile ved sin mor på højen.

N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
Grundet sin årelange tilknytning til familien og ægteskab til både Marie Toft og siden Claras kusine Asta (f. Krag-Vind-Juel-Frijs), bisættes Grundtvig ved sin død i 1872 fra Vor Frelser Kirke på Christianshavn og gravsættes ved stor folkelig højtidelighed i krypten. Han ligger her i en rigt ornamenteret egetræskiste.

Franziska Antoinette Hilleborg Carlsen (1817-1876)
Franziska Carlsen – søster til Hans Rasmussen Carlsen (samt Jutta og Marie) – forblev ugift og begik sig som folkemindesamler og historisk forfatter. Boede i sine senere år på Vallø Slot (Vallø Hovedgård) som stiftsdame, hvor hun døde 58 år gammel efter at være ramt af et slagtilfælde. Herfra blev hun gravsat i krypten på Claras Kirkegaard.

Hans Rasmussen Carlsen(-Lange) (1810-1887)
Godsejer, hofjægermester og kammerherre Hans Rasmussen Carlsen dør i 1887 på Gammelkjøgegaard 77 år gammel. Og her, ikke langt fra den ærestøtte, som ”Gaardmænd, Husmænd, Forpagtere, Arbejdere og Betjente” i 1876 rejste for ham, hans fader og bedstefader, stedes også han til hvile på Claras Kirkegaard.

Asta Tugendreich Adelheid Grundtvig (f. Krag-Vind-Juel-Frijs – 1826-1890)
Claras kusine og Grundtvigs tredje og sidste kone Asta døde i oktober 1890 på Frederiksberg og blev bisat fra Vartov Kirke. Hun blev efter eget ønske gravsat på Claras Kirkegaard ved nedgangen til krypten. Asta Grundtvig blev begravet med sin kat med navnet Kenneth.

Emmy Henriette Marie Elisabeth Bertha Hilleborg Carlsen (1842-1912)
Emmy Carlsen – Hans’ og Claras datter – blev som den sidste af Carlsen-Lange slægten begravet i 1912.

Grundtvig Kjøgegaard

Foto:TT Media

Kisterne i krypten

På Claras Kirkegård med Grundtvigs Grav findes en åben gravhøj med en krypt under. I krypten står fire kister.

Hans Carlsens to søstre, Marie og Franziska, ligger her. Maries første mand, Harald Toft (død 1841), og hendes anden mand Grundtvig ligger her.

Grundtvig selv blev en rigtig gammel mand, han blev 88 år. Da han blev begravet, blev hans kiste kørt i særtog fra København og hertil, sammen med hundredvis af mennesker, der var med ude på Åsen. For Grundtvig var en af de mest kendte folk i Danmark dengang.

Hans Carlsens søster Franziska blev 58 år og var ikke gift. Hun har skrevet to bøger om Gammelkjøgegaard og Køgeegnen. Her fortæller hun blandt andet forskellige folkesagn og andre historier, som hun fik fortalt af gamle folk på egnen. Hun var det, man i dag kalder folkemindesamler.

(tekst af KøgeArkiverne)

Kort

Group
Group
Åbn i Google Maps
Adresse

Koordinater

Længdegrad : 12.152943

Breddegrad : 55.461796

Besøg kirkegården

Vi anbefaler at gå derud fra midtbyen, da turen forbi herregården Gl. Kjøgegaard er meget fin. Kirkegården ligger her. Hvis I er i bil, så findes der parkering ved på Salbyvej 21A, 4600 Køge. Herfra følger man grusstien til venstre cirka 900 m. Se på Google Maps

Til dagligt kan man kigge ind af porten til kirkegården. Selve den indhegnede del af kirkegården er desuden åben for besøgende den 15/5 (Clara f. d. 15/5 1822) og den 8/9 (N.F.S. Grundtvig f. d. 8/9 1783). På disse dage kan man komme ned i krypten og se Grundtvigs kiste.

Sidst men ikke mindst kan man få rundvisning med guide, endda gratis, den 9. september. Der afholdes Grundtvigs Kulturfestival, hvor forfatterens liv og arv hyldes med alt fra stjerneløb, rundvisninger og foredrag. Tilmelding er ikke nødvendigt, I kan bare møde op. Historiefortælling af forfatter Jutta Bojsen-Møller starter hver time. Sidste historiefortælling starter kl. 16.00.

Læs mere om Grundtvigs Kulturfestival her.

Gammelkjøgegård, KØge
Gammel Kjøgegaard
Åsen
Køge Ås & istidslandskabet
Køge Å-sti
Køge Å-sti
Bronzestien - Køge Ås
Bronzestien - Køge Ås
Kulturfestival
N.F.S. Grundtvig
Gl. Kjøgegaard
Grundtvigs Kulturfestival 2023