Harald Peter Nicolai Toft

(1812-1841)

Harald var student fra Sorø Akademi, hvor han gik sammen med Hans Rasmussen Carlsen (Maries bror), og havde i 1837 bestået den juridiske embedseksamen med bedste karakter.

Harald og Marie lærer hinanden at kende gennem Hans, forelsker sig og bliver gift den 9. juni 1840 i Køge Kirke (Sct. Nicolai Kirke). Kort tid efter brylluppet køber Harald for sin fædrene arv den noget forfaldne hovedgård Rønnebæksholm ved Næstved med tilhørende knap 800 tønder land ager og skov. Ægteparret flytter efter ombygning af hovedbygningen ind i foråret 1841.

Harald Toft dør dog den 24. november 1841 af tuberkulose, som han havde pådraget sig under en studierejse i Frankrig i 1837. Han bisættes fra Rønnebæk Kirke, hvorfra kisten blev sat i Carlsen-slægtens kapel i Sct. Nicolai Kirke (Køge Kirke). Siden blev hans kiste i 1855 indsat i krypten på Claras Kirkegaard.

Knap tre måneder efter sin mands død nedkom Marie Toft den 17. februar 1842 med en datter, der ved dåben i Rønnebæk Kirke fik navnet Haralda Judithe Johanne Margrethe Toft.

Sorø Akademi

Foto:VisitKøge