Grundtvig

Gammel Kjøgegaard

Foto: TT MEDIA

Den smukke bynære herregård har lagt huse til nogle af de mest indflydelsesrige forgangsmænd for det moderne Danmark.

Gl. Kjøgegaard

Gammelkjøgegaard er et mindre gods beliggende naturskønt på ryggen af Køge Ås med Køge Å slyngende bag om hovedhuset. Godset ligger meget bynært med blot 1 km til Køge torv.

Gammelkjøgegaard var allerede i senmiddelalderen kendt som hovedgård og har igennem tiderne været ejet af flere danske adelsslægter, som Krumpen, Basse og Bille m.fl. Godset voksede sig dog først stort under slægten Skeels ejerskab i 1600-tallet, da jordbesiddelserne blev kraftigt udvidet.

Efter en årrække på svenske hænder blev godset igen dansk ejet, da Rasmus Carlsen, en lokal landmand og handelsmand, købte det i 1776. Sønnen Christen Rasmussen Carlsen blev i 1817 adlet med Langernes våben: Tre røde roser i sølvfelt.

Gammelkjøgegaard har siden 1845 været stamhus for slægten Carlsen-Lange med eget våbenskjold. Ved Emmy Carlsens død i 1912 overgik hele godset med 1000 tdr. skov og 950 tdr. landbrug til den samtidigt oprettede Carlsen-Langes Legatstiftelse.

Gammelkjøgegaard set fra åen

Foto:VisitKøge

De historiske bygninger

De nuværende bygninger i hovedhuset har forskellige aldre, men spiller smukt sammen. Gården og dens ejere kendes i skriftlige kilder fra 1300-tallet. De eksisterende bygninger har dog deres tidligste spor fra 1603, hvor Elisabeth Bille lod en hovedbygning opføre.

Da Rasmus Carlsen overtager stedet i 1776, lod han de to sidelænger opføre. Han planlagde samtidig den nuværende nyklassicistiske hovedbygning i to etager, som blev opført af hans enke i 1791. Sidelængerne blev siden ombygget i 1855-56. En sidefløj i bindingsværk er således den eneste tilbageværende del af den tidligere hovedbygning fra 1603.

Godset blev på eget initiativ fredet i sin helhed i 1964 for at sikre bevarelse for eftertiden. Hovedbygningen er fortsat privat bolig for Carlsen-Lange familiens efterkommere.

Grundtvig

Foto:TT Media

N.F.S. Grundtvig

Præsten, teologen, forfatteren, digteren, filosoffen, historikeren, filologen, skolemanden, debattøren, politikeren og titulærbiskopen Nikolai Frederik Severin Grundtvig ligger begravet i en fint ornamenteret egetræskiste i krypten på familiegravstedet Claras Kirkegaard på Gammelkjøgegaard.

Fortællingen om Grundtvig er et lille stykke danmarkshistorie, der udspiller sig i Køge. Her mødte han sit livs kærlighed, Marie Toft, og blev siden begravet ved hendes side på Gammelkjøgegaard.