Franziska Antoinette Hilleborg Carlsen

(1817-1876)

Franziska var lillesøster til Hans, Marie og Jutta (Jutta Christiane Olivia Bertha Rørdam – f. Carlsen).

Hun nærede fra sin tidlige ungdom en varm og levende, noget romantisk betonet interesse for sin hjemegns historiske minder, og blev hvad man i dag kalder folkemindesamler.

Efter i flere år at have syslet med en omfattende indsamling af såvel trykt som utrykt materiale, udvidet med mange optegnelser fra den stedlige folketradition, udgav hun 1861 bogen Noget om og fra Rønnebæk Sogn med Rønnebæksholm.

Og kort før sin død fik hun sendt første del af Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn, 1876, i trykken. Anden del som forelå omtrent fuldført i manuskript udkom 1878.

Boede i sine senere år på Vallø Slot (Vallø Hovedgård) som stiftsdame, hvor hun døde 58 år gammel efter at være ramt af et slagtilfælde. Herfra blev hun gravsat i krypten på Claras Kirkegaard. andet forskellige folkesagn og andre historier, som hun fik fortalt af gamle folk på egnen.

Franziska Antoinette Hilleborg Carlsen
Foto: VisitKøge
Grundtvig
Foto: TT MEDIA