hestegraven på køge ås i køge bymidte

Historiske levn på Åsen

Foto: VisitKøge

På Køge Ås finder du steder, der gemmer på fortællinger, der slår ned på forskellige historiske øjeblikke i Køge. 

Flådeegene
På åsens sydvendte skrænt vokser en række gamle krogede egetræer, de såkaldte Flådeege. De blev plantet omkring 1810 for at skaffe egetømmer til genopbygning af den danske flåde, som englænderne tog i 1807. De gamle ege stammer fra denne plantning.

 

Gammel Køge Kirkeruin  
Lige nord for Gl. Kjøgegaard ligger nogle få synlige rester af en gammel kirke. I nærheden, formentlig syd for Køge Å, lå middelalderlandsbyen “Gammel Køge”.  

I 1288 blev “Gammel Køge” på kongeligt initiativ flyttet ud til kysten, og fik tildelt købstadsprivilegie. På grund af det fugtige område var det nødvendigt at foretage en dræning samt en gradvis opfyldning, efterhånden som byen blev udbygget. “Ny Køge” udviklede sig hurtigt til en betydningsfuld handelsby.

Den nye Køge Kirke (Sct. Nicolai Kirke) blev grundlagt i denne forbindelse.  

 

Hestegraven  
I skoven ved stien mellem Claras Kirkegaard og hovedbygningen findes en lavsænkning i skovbunden populært kaldet Hestegraven. Vandrehistorien er, at der engang var en hest, der faldt og døde i graven.  

 

Gamle Havn  
Gamle Havn er en gammelkendt betegnelse for den lille sø ved alleen. Formodentlig en tidligere slyngning på åen, som dannede en lille fin naturhavn i Gammel Køge landsby. Men allerede i vikingetid omkring 900-tallet har der været bebyggelse i området.