Rønnebæksholm

Harald Peter Nicolai Toft (1812-1841)

Foto: VisitKøge

Harald Peter Nicolai Toft var Marie Tofts (f. Carlsen) første mand. Marie blev senere Grundtvigs anden hustru.

Harald var student fra Sorø Akademi, hvor han gik sammen med Hans Rasmussen Carlsen, Maries bror. I 1837 bestod Harald den juridiske embedseksamen med de bedste karakterer.

Harald og Marie møder hinanden gennem Hans, og de forelsker sig. Den 9. juni 1840 bliver de gift i Køge Kirke (Sct. Nicolai Kirke).

Ane Marie Elise Toft (f. Carlsen)

Foto:VisitKøge

Kort tid efter brylluppet køber Harald for sin fædrene arv den noget forfaldne hovedgård Rønnebæksholm ved Næstved med tilhørende knap 800 tønder land ager og skov. Ægteparret flytter efter ombygning af hovedbygningen ind i foråret 1841.

Haralds død 

Harald Toft dør dog den 24. november 1841 af tuberkulose, som han havde pådraget sig under en studierejse i Frankrig i 1837. Han bisættes fra Rønnebæk Kirke, hvorfra kisten blev sat i Carlsen-slægtens kapel i Sct. Nicolai Kirke (Køge Kirke). Siden bliver hans kiste i 1855 indsat i krypten på Claras Kirkegaard.

Knap tre måneder efter sin mands død nedkommer Marie den 17. februar 1842 med en datter, der ved dåben i Rønnebæk Kirke får navnet Haralda Judithe Johanne Margrethe Toft.