site logo
Søndre Strand Køge

Strande langs Køge Bugt

Projekt Ren Strand

Projekt Ren Strand Køge Kommune

Tag en kurv med dig på din næste tur til stranden.

I kurven samler du det skrald, som du finder undervejs på stranden eller i klitterne. Ved turens ende smider du selv skraldet i en skraldespand og stiller kurven tilbage i en af de opstillede stativer.