©  Foto:

Ølsemagle Revle - Køge

Ølsemagle Revle er et smukt naturområde nord for Køge

Revlen er et fredet vildtreservat, med et rigt fugleliv. I foråret og efteråret udsættes der får på Revlen. Fårene skal være med til at naturpleje området. På vejen ned til stranden ligger et ishus og toiletter med handicaptoilet.

Hunde og heste på stranden
Hunde må ikke medtages på stranden i fuglenes yngletid - fra april - september. Resten af året skal hunde være i snor.
Ridning er ikke tilladt.

Strandnumre
På Ølsemagle Revle er der opsat 3 strandnumre nede på stranden. Et for enden af adgangsstien J820, et mod nord J823 og det sidste mod syd J826.

Hvis der er brug for et redningskøretøj på stranden, skal du opgive det strandnummer du er tættest ved, så ved alarmcentralen hvor de skal køre hen.