Kimmerslev Sø og kirke

Bytur i Borup

Foto: VisitKøge

Velkommen til byturen i Borup! Turen er handicapvenlig og er ca. 2,5 km lang. 

Vi begynder ud for pælen på Borup Station. Her scanner du QR-koden på pælen og går til venstre ned ad Hovedgaden.

Kort over bytur i Borup

Foto:Borup Erhverv

Kirker i Køge - Borup
VisitKøge

Borup Kirke

Fra enevældens indførelse i 1666 til 1912 har kirken hørt til Svenstrup Gods, der ligger vest for Borup Station.

Borup Kirke

Følg Hovedgaden ca. 650 meter til du står foran Borup Kirke.

To ting falder i øjnene, når du ser Borup Kirke udefra:

  • At tårnet helt mod sædvane har et tværvendt saddeltag. 
  • Gavlen mod øst som tydeligt fortæller, at kirken på et tidspunkt er bygget ud til dobbelt bredde.

Kirkens indre var indtil sidst i 1800-tallet dækket af to rækker hvælv, som blev støttet af tre piller i midten af kirken. Ved en stor restaurering blev det fjernet, og kirken fik fladt loft.

Læg mærke til den smukt skårne bruskbarok-prædikestol fra 1630 og den lidt ældre altertavle med maleri fra 1700-tallet: Jesus i Gethsemane. Alterskanken er skabt i 1778 af klejnsmed Lange i København.

TÅRNET er rejst i 1590, altså i renæssancetiden, men man fulgte ikke moden i Borup på den tid - det ser helt senmiddelalderligt ud. 

I tårnet hænger to gamle klokker fra 1450 og 1598. Det ses på vindfløjene på tårnet, som er prydet af en svane for Biskop Hans Svane, og af de mange begravelsesskjolde, som er ophængt i tårnrummet.

Kirkens største skat er alterkalken fra omkring 1300. Den kan opleves i brug ved gudstjenesterne, men er ellers forsvarligt låst inde.

Skulpturpark Borup
Skulpturpark Borup

Skulpturparken i Borup

Skovbo Kunstforening arrangerer årligt 6 kunstudstillinger i Kulturhusets festsal, hvor der lørdage og søndage er gratis adgang for besøgende fra kl. 14-16. Kunstforeningen råder over et fællesatelier, hvor der er plads til, at otte af Kunstforeningens medlemmer kan udøve deres kunst. Der arrangeres croquishold og en årligt croquisfestival med både danske og udenlandske deltagere.

Efter Borup Kirke fortsætter du ad den korte vej til skulpturparken, hvor der er en række skulpturer. Det er Skovbo Kunstforening som har fået sat langt de fleste her. Tag en tur rundt i parken og nyd de mange kunstværker. 

De fleste af skulpturerne ejes enten af Skovbo Kunstforening eller er under Kunstforeningens varetægt.

Skovbo Kunstforenings formål er at fremme interessen for kunst gennem oplysningsarbejde og at informere om de skatte, området kan tilbyde lokalbefolkningen og besøgende.

Ved og i nærheden af Borup Kulturhus, som er den firkantede bygning over for Skulpturparken på Møllevej, samt i parken ved Møllelundsgården, er der udstillet 16 skulpturer, som alle - undtagen nr. 1 "Vandets skillelinie i himmelrus", nr. 15 "Mette Maj" og nr. 16 "Mand på sten" - enten ejes af Skovbo Kunstforening eller er under Kunstforeningens varetægt.

Majfest og skulpturer

Turen fortsætter langs Møllevej, hvor statuen af ”Mette Maj” står ved Biblioteket på Parkvej.

I 1986 købte Skovbo Kommune figuren Mette Maj af billedhugger Karen Breum Christensen fra Borup. I 1988 bød lejligheden sig til at gøre brug af dette køb, idet kommunen afholdt den første af en lang række ”Maj-fester” i kommunens større byer.

Lørdag d. 28. maj 1988 blev majfesten afholdt i Borup, og til denne lejlighed havde kommunalbestyrelsen sørget for at få udført statuen Mette Maj i bronze. Kulturudvalgsformand Eigil Lav Hansen afslørede statuen, der fik sin plads i det lille anlæg ved Borup bibliotek (fra Køge Arkiverne).

Derefter går turen tilbage ad Parkvej og Møllevej til du rammer du lille sti, der går mellem Kulturhuset og en gul ejendom før Borup Kirke.


Her når du efter ca. 50 meter en anden skulptur på Lille Torv, kaldet  ”Kærlighed ved første blik”. Kunstneren er Henning Elving og blev opstillet i 2012.

Fortsæt ned gennem centeret til og forbi 365discount, og gå til venstre mod Bækgårdsvej. Her går du til højre. 

Efter ca. 30 meter er der endnu en skulptur på hjørnet af Bækgårdsvej og Elmevej, som hedder ”Mand på sten” og udført af kunstneren Erik Heide. Den er opstillet i 2013, og er i privateje.

Fortsæt 300 meter ned ad Bækgårdsvej og gå til højre ad Lindevej. Gå yderligere 200 meter til du kommer til Borup Kino.

Besøg den hyggelige Borup Kino
Borup Kino

Borup Kino

Borup Kino er en af Danmarks ældste biografer og er oprindelig etableret den 19. april 1924 af Steen Gregersen fra Afholdshjemmet på Lindevej 3 i Borup.

Biografen åbner med to stærke strimler på plakaten: "Manden der kunne det hele" og "Kærlighedsekspressen". Noget for enhver smag. Borup Kino havde på det tidspunkt 164 pladser.

I slutningen af tyverne kommer tonefilmen til, og biograferne må satse på bedre indretning af hensyn til lyden, og senere de nye billedformater. I 1944 blev Afholdshjemmet flyttet. Biografen moderniseres og ombygges til 229 pladser, og med den nyeste teknik fra B&O.

Den kendte biografarkitekt og renovator, Holger Pind, som endda midt under besættelsen selv kunne fremskaffe materialerne, stod for byggeri og design. Nu fik Borup en "rigtig" moderne indrettet biograf med interiør, der kunne fange publikums opmærksomhed på en helt anden måde end hidtil!

I 1960 overtog Anni og Sven Andersen Borup Kino, i 1960'erne og 70'erne var der op- og nedture. Det hele er ved at kollapse i 1980, men biografens stærke indehaver, Anni Andersen, opretter "Foreningen til Borup Kinos bevarelse" og mere end 250 medlemmer slutter op. I 1988 blev Borup Kino igen renoveret med 170 pladser og stadig med det smukke interiør skabt af Holger Pind i 1944 - kvalitet består.

Undervejs sidst i 80'erne og frem blev der gjort meget ud af skole- pensionist- og børnehaveforestillinger.

 

Film på DVD

Igennem 90'erne blev den egentlige biografdrift mere og mere sporadisk, og skiftende foreningerne søgte på forskellig vis at holde en vis gang i biografen. I 00'erne viste Borup Kinos Venner film fra DVD i et lukket klubregi, hvor forskellige kendisser introducerede deres yndlingsfilm. Man måtte således afvente, at filmene blev gjort tilgængelige på DVD, hvilket selvsagt gik noget ud over klubprogrammets aktualitet. Filmudlejernes forening FAFID forlangte tillige, at filmforevisningerne på ingen måde blev offentliggjort. De tolkede de særdeles strenge regler for denne type filmklub meget rigidt, og veg ikke tilbage for at true med sanktioner, hvis vores forestillinger ”blev synlige” udenfor foreningen på en efter deres mening aftalestridig måde. Det var ikke let.

Anni Andersen gik bort i 2011, og arvingerne satte ejendommen til salg. Det var stedse Anni Andersens ønske, at en køber, der ville fortsætte biografdrift i en eller anden form skulle foretrækkes. Først efter et ganske langvarigt salgs forløb, kunne Foreningen Borup Kino pr. 1. september 2011 overtage biografejendommen for en pris af 1.000.000 kr. Køge Kommune sikrede overtagelsen gennem en lånegaranti i Kommunekredit.

Bygning og lokaler trængte til en kærlig hånd og Kinos frivillige gik i gang med en gennemgribende istandsættelse af beboelsesdelens stueetage. Denne var færdig i 2013, hvor lokalerne kunne ibrugtages som mødelokaler og supplement til foyer.

Fortsæt nu de få meter ad Lindevej og drej til venstre ad Hovedgaden. Turen slutter, hvor den startede ved Borup Station.

Tak fordi du tog turen og lærte mere om Borup. Tak til Menighedsrådet i Borup, Skovbo Kunstforening og Borup Kino for at være med til at tilrettelægge turen.

I Borup finder du også:

Borup er omgivet af dejlig natur. Besøg f.eks. Dyndet, et område, hvor der førhen blevet gravet tørv eller gå en tur rundt om den smukke Kimmerslev Sø.

Dyndet ved Borup - badesøen
Dyndet ved Borup
Kimmerslev Sø
Kimmerslev Sø