©  Foto:

Sædder Kirke ved Køge

Sædder Kirke er en ualmindelig harmonisk og typisk sjællandsk landsbykirke fra ca. år 1200, omgivet af hvidkalkede mure.


Kirken overdroges 12.marts 1688 fra kronen til Otto Skeel, Vallø, og fra Vallø overgik den til selveje 1.jan.1910.

Den romanske kridtstenbygning står bevaret i alle grundtræk.
Skibet og koret med apsis er den ældste del og har oprindeligt haft bjælkeloft.
 
Det sengotiske tårn fra 1400-tallet er bæltemuret af kridtkvadre og munkesten.

Sakristi og våbenhus er bygget i nyere tid.

Kirken er normalt aflåst.