©  Foto:

Ringsted Musik- og kulturskole

Puls, sjæl og samarbejde


Puls

Ringsted Musik & Kulturskole er ”vores hus”. Et stærkt fællesskab i bevægelse der drives af nysgerrighed samt kreativ og kunstnerisk skaben – som et led i faglig og personlig udvikling.

Sjæl

I Ringsted Musik & Kulturskole arbejder vi for kulturel dannelse i et mangfoldigt, rummeligt og trygt fælleskab. Gennem åbenhed og lydhørhed skaber vi de bedste rammer for alle og giver plads til den enkeltes ambitioner.

Samarbejde

I Ringsted Musik & Kulturskole orienterer vi os både mod hinanden og mod vores omverden – i søgen efter inspiration, der kan udfordre og animere stadig udvikling. Vi arbejder for tilgængelighed og for at være en synlig og dynamisk kulturaktør i lokalmiljøet.

Akademi K

Akademi K hører ind under Ringsted Musik & Kulturskole og er et tilbud for unge i Ringsted med et særligt talent for de kreative fag billedkunst, musik, electronica eller scenekunst.

Det er et akademi for de 13-18-årige, der har lysten og evnerne til at trykke speederen i bund på deres kreative udtryk. Man skal gøre sig god, men det er lysten der driver værket.

Undervisning på flere linjer

Man er tilknyttet én af linjerne og mødes ugentligt og får undervisning på linjen. Men Akademi K er også et stort kunstnerisk fællesskab, hvor man jævnligt laver projekter og mødes på tværs af linjer og inspireres af hinandens forskelligheder. Forløbet starter i oktober og slutter sidst i marts.

Optagelse

Det er et talentakademi, så man skal selvfølgelig kunne noget. Vigtigst er dog, at man vil noget og brænder for noget, så bliver man til noget – på Akademi K. Du kan læse om optagelseskriterier på de enkelte linjers side.

Ansøgningsfrist d. 1. oktober - og ansøgningsfrist 1. juni for nuværende elever, der vil sikre sig en plads i næste sæson.

Læs mere om Akademi K her: https://akademik.ringsted.dk/