©  Foto:

Kimmerslev Sø - Køge

Den nordvestlige del af Kimmerslev Sø er forbeholdt badegæster. Inde på søbredden er udlagt et stykke med strandsand. Også her er du som badegæst omgivet af en fantastisk natur - med både fugle, fisk og planter.

Den nordvestlige del af Kimmerslev Sø er forbeholdt badegæster. Inde på søbredden er udlagt et stykke med strandsand. Også her er du som badegæst omgivet af en fantastisk natur - med både fugle, fisk og planter.

Strandnummer
Ved Kimmerslev Sø er der opsat strandnumre 2 steder. På redningsposten ved badestedet J003 og ved jollepladsen J004.

 

Hvis der er brug for et redningskøretøj til badesøen, skal du opgive det strandnummer du er tættest ved, så ved alarmcentralen hvor de skal køre hen.

 Vandkvalitet for søen.