©  Foto:

Fugletårn ved Ølsemagle Revle - Køge

Fugletårn med kig til Køge Bugt

På Ølsemagle Revle er opsat et fugletårn bag ishuset.

Området omkring Ølsemagle Revle er et vildtreservat, som både er fredet og udpeget som EU- habitatområde. Alt sammen på grund af det rige fugleliv både i ynglesæsonen og som rasteplads for tusindvis af vadefugle fra Skandinavien.

Af andefugle ses især gråænder, pibeænder, krikænder og gravænder. Af vadefugle der raster i området, kan ses både ryler, viber, spover, snepper og klirer.

Området er et yndet udflugtsmål for fugleinteresserede.