©  Foto:

Ejby Kirke - Køge

Ønskes rundvisning i kirken og/eller på kirkegården kan man sende en e-mail til egon.toft@mail.dk. Rundvisningen kan foruden dansk også foregå på engelsk og nogenlunde forståeligt tysk.

Ejby Kirke er en gammel middelalderkirke, bestående af romansk skib (fra omkring 1150 - 1200) med gotisk østforlængelse, hvortil der i sengotisk tid (omkring år 1500) er føjet tre tilbygninger, nemlig tårn, sakristi og våbenhus.

Døbefonten er fra omkring 1300. Den er udført i gotlandsk kalksten og er forsynet med indristede apostel- og helgenfigurer.

Altertavlen er malet i 1596 og er af baldakintype med katekismustavler.
Prædikestolen, i bruskbarok, er fra 1625.

Orglet har 15 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal og er bygget i 1995 af Gunnar F. Husteds Orgelbyggeri. 

Særligt interessante er kirkens to tympana dvs. relieffer, som tidligere har siddet over syd- og nordindgangen til kirken. De er nu indmuret inde i kirken lige foran orglet. Sydmurens tympanon forestiller Kristus som verdensdommer mens nordmurens er en illustration af en lindorm i alt sin hæslighed.