©  Foto:

Badesøen Dyndet - Køge

Badesøen Dyndet ligger skønt i den sydvestlige del af Kommunen og er et moseområde. Tidligere blev der gravet tørv i området. Området er i dag rigt på plante- og dyreliv.

 

 

Strandnumre
På Badesøen Dyndet er der opsat strandnumre på de 2 redningsposter, Ved Kildepladsen J001 og i modsatte ende ved p-pladsen J002.

Hvis der er brug for et redningskøretøj til badesøen, skal du opgive det strandnummer du er tættest ved, så ved alarmcentralen hvor de skal køre hen.

Vandkvalitet for søen.