vikingsborgen borgring

Borgring: Vikingeborgen ved Køge

Foto: Rune Hansen

Borgring, som nu er på UNESCOs verdensarvsliste, ligger kun 4 km fra Køge Torv. I øjeblikket bygges der et oplevelsescenter, og Borgring er derfor lukket for besøgende indtil foråret i 2025.

UNESCO verdensarv 2023

De fem danske ringborge - Borgring, Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken og Trelleborg - er 17. september 2023 blevet optaget på UNESCO's Verdenskulturarvsliste. Optagelsen skete ved den årlige Verdenskomitékongres, der i 2023 blev afholdt i den Saudi Arabiske hovedstad, Riyadh.

Baggrunden for optagelsen er, at de tilsammen repræsenterer en unik periode i verdenshistorien, hvor Skandinavien gik fra at være hedensk til at være en integreret del af Europas kristne kultur. Her er ringborgene den fysiske manifestation af periodens turbulens og et ingeniørmæssigt unikum, der markerer Danmark som et nyt samlet kongedømme.

Alle fem borge blev opført i perioden 970-980 e.Kr. i Kong Harald Blåtands regeringstid. Harald Blåtand samlede riget og gjorde danerne kristne, men ikke uden sværdslag. For at sikre sin position byggede han militære baser, der kunne manifestere hans magt både i ind- og udland. Ringborgene er dermed en del af fortællingen om Harald Blåtands ambitioner om at samle riget og opruste mod presset fra det tysk-romerske rige.

vikingeborgen borgring

Foto:LOOP Architects

Hvad er Borgring?

I 2014 opdagede arkæologerne Søren Sindbæk og Nanna Holm, den hidtil skjulte vikingeborg Borgring på en mark udenfor landsbyen Lellinge, tæt på Køge. De to havde forud for opdagelsen diskuteret muligheden for, at der lå endnu en ringborg af Trelleborgstypen på Sjælland. Med droneoptagelser af landskabet, kunne de se en perfekt cirkel, over 100 meter i diameter træde ud af landskabet. Efter en prøvegravning blev deres antagelse bekræftet; Der var tale om en vikingefæstning i form af en ringborg.

I 2015 gik Danmarks Borgcenter og Aarhus Universitet med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Køge Kommune og Århus Universitet i gang med at udvikle et projekt, der ikke kun skulle udgrave vigtige dele af Borgring, men også formidle både udgravning, fund og vikingetiden til interesserede gæster. 

Ringborgens symmetriske form (144 m i diameter) er i dag illustreret med høje cortenpæle, der angiver voldens formodede planlagte tværsnit.

Hvorfor kalder I jer Vikingeborgen?
Lige siden borgen blev fundet i 2014 har der været enorm international bevågenhed omkring projektet. Vikinger er et populært emne i store dele af verden og derfor forventer vi også en del udenlandske besøgende til Borgring. For at lette kommunikationen bruger vi navnet Vikingeborgen, fordi Borgring eller ringborg, ikke umiddelbart er til at forstå for udenlandske ører. Derudover synes vi, at navnet på det tre år lange udgravnings- og formidlingsprojekt skulle bære et andet navn, end blot Borgring.

Hvor længe varede udgravningen?
De første prøvegravninger foretog vi rundt om borgen i 2015, før vi begyndte at anlægge parkeringsplads og ankomstcenter på markerne. Gravningen blev afsluttet i år 2018.

Tekst af Museum Sydøstdanmark

Vikingeborgen Borgring er den femte ringborg af typen trelleborg i Danmark.

Vikingsborgen borgring

Foto:LOOP Architects

Oplevelsescenter Borgring

I foråret 2025 åbner Oplevelsescenteret Borgring. Der planlægges udstillinger/formidling af selve borgen, nordiske guder, landskabet og omgivelserne, og vil desuden fungere som hovedsæde for Center for Vikingestudier. Oplevelsescenteret, oven i UNESCO-certificeringen, bliver et af Køge-områdets helt store trækplaster og fyrtårn for turismen i fremtiden.

 

Hvad kan man se nu?

Lige nu er Borgring en byggeplads. Derfor kan du i øjeblikket ikke besøge Borgring, men vi glæder os til at byde gæster velkommen i 2025. Indtil da kan du:

  • Læse mere om Oplevelsescenter Borgring her.
  • Se serien om projektudviklingen af oplevelsescenteret Vild, vildere, Lyngvild på TV2Play (kræver abonnement)
Borgring Jim Lyngvild

Foto:Museum Sydøstdanmark